Kalite

Oluşturduğumuz vizyon, misyon ve kurumsal değerler ışığında uğraş verdiğimiz sektörde hizmet ve ürün kalitemizi ölçülebilir ve sürdürülebilir kılmayı amaçlarız.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne alarak kendimizi sürekli yenileyen bir şirket olmaya çalışırız. Müşteri memnuniyetini ölçerek gerekli aksiyonları alırız.

  • Performans takipleri yaparak iş süreçlerimizi etkin kılarız.

  • Ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi yönünde çalışırız.

  • Yetkin ve deneyimli bir takım oluşturabilmek için, çalışanlarımızın gelişimini sağlamak yönünde iletişim ve eğitim kanallarını etkin kılarız.

  • Distribütör ve tedarikçilerimiz ile işbirliğini her fırsatta geliştirmeye çalışırız.

  • Geliştirdiğimiz projeler ile topluma katkı sağlama yolunda adımlar atarız.
Detayını görmek istediğiniz belgenin üzerine tıklayınız.